RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2020 (z dnia: 03.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  W sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 • Wybory Prezydenta RP - 2020 (z dnia: 10.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • 2020 (z dnia: 10.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2020 (z dnia: 11.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  17
 • 2020 (z dnia: 11.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2020 (z dnia: 19.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Wybory Prezydenta RP - 2020 (z dnia: 19.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacje
 • Wybory Prezydenta RP - 2020 (z dnia: 20.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarzadzenia
 • 2020 (z dnia: 24.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego w piłce nożnej w 2020 roku.
 • 2020 (z dnia: 26.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2020 (z dnia: 10.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2020 rok
 • Wybory Prezydenta RP - 2020 (z dnia: 10.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 9 kwietnia 2020 roku, podanie do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:
 • 2020 (z dnia: 10.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie: zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Gminy.
 • 2020 (z dnia: 16.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie nr 34/2020 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego w piłce nożnej w 2020 roku.
 • 2020 (z dnia: 18.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie: Ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec.
 • 2020 (z dnia: 31.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2020 (z dnia: 03.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Wybory Prezydenta RP - 2020 (z dnia: 09.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14 kwietnia 2020 r.
 • Wybory Prezydenta RP - 2020 (z dnia: 14.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Wybory Prezydenta RP - 2020 (z dnia: 16.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  POSTANOWIENIE NR 22/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Wybory Prezydenta RP - 2020 (z dnia: 21.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku.
 • Dług publiczny (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana
 • Dług publiczny (z dnia: 11.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdanie za 2011 roku.
 • Dług publiczny (z dnia: 29.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  2011
 • Dług publiczny (z dnia: 06.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2012


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 06.03.2012
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 881