RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Obwieszczenia (z dnia: 08.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Obwieszczenia (z dnia: 09.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w miejscowości Czeluśnica" na działkach nr ewid. 665 i 666/1 obręb Czeluśnica, gm. Tarnowiec.
 • Obwieszczenia (z dnia: 13.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Budowie linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 575 na działce nr ewid. 576/2 w obrębie Łajsce, gmina Tarnowiec. Budowie linii kablowej oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 575 na działkach nr ewid. 925 i 928/3 w obrębie Łajsce, gmina Tarnowiec.
 • Obwieszczenia (z dnia: 23.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 • Obwieszczenia (z dnia: 10.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma wiatrowa” w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik
 • Obwieszczenia (z dnia: 16.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle
 • Obwieszczenia (z dnia: 14.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
 • Obwieszczenia (z dnia: 29.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia, o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH 180052.
 • Obwieszczenia (z dnia: 13.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rewitalizacja lini kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz
 • Obwieszczenia (z dnia: 15.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie - Zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Zmianie systemu eksploatacji gazu ziemnego z odwiertu ropno-gazowego pompowanego Roztoki - 34 KRNiGZ Roztoki” w miejscowości Roztoki gm, Tarnowiec na terenie działek nr ewid. 482/1, 483, 514/4, 515/3, 516, 518, 507, 519, 520, 517/2, 522, 545/1, 552/1, 553, 554.
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 09.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Tarnowiec.
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 18.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano kolejne wyniki wyborów
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 04.04.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Kolejne wyniki wyborów
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 13.04.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawka błędu
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 13.04.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja wyników
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 11.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie kolejnych wyników
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 19.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 79/2012 w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Łajsce.
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 15.11.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybory uzupełniające w Łajscach 26 listopada 2012r.
 • Dla inwestorów (z dnia: 19.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XLIV291/2014 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 • Wybory (z dnia: 16.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XLVI/300/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXV/167/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2014/2015 (z dnia: 05.12.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybory Sołtysów i Rada Sołeckich - kadencja 2014 - 2018
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2014/2015 (z dnia: 30.12.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Literówka
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 17.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 01.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 08.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnowiec o odwołaniu przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 08.04.2015
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 59 776