RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Dług publiczny (z dnia: 23.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2019 IV kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 17.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2020 I kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 09.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dług publiczny
 • Dług publiczny (z dnia: 13.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2020 I kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 13.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych:
 • Dług publiczny (z dnia: 13.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2020 II kwartał:
 • Wybory Prezydenta RP - 2020.06.28 (z dnia: 04.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybory
 • Wybory Prezydenta RP - 2020.06.28 (z dnia: 04.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybory
 • Wybory Prezydenta RP - 2020.06.28 (z dnia: 04.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 55/2020 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
 • Wybory Prezydenta RP - 2020.06.28 (z dnia: 04.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (DOCX)
 • Wybory Prezydenta RP - 2020.06.28 (z dnia: 05.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o obwodach głosowania
 • Wybory Prezydenta RP - 2020.06.28 (z dnia: 09.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 12 czerwca 2020 r.
 • Wybory Prezydenta RP - 2020.06.28 (z dnia: 12.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Wybory Prezydenta RP - 2020.06.28 (z dnia: 15.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  POSTANOWIENIE NR 35/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Wybory Prezydenta RP - 2020.06.28 (z dnia: 16.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
 • Wybory Prezydenta RP - 2020.06.28 (z dnia: 22.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Wybory Prezydenta RP - 2020.06.28 (z dnia: 25.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych - II tura
 • Wybory Prezydenta RP - 2020.06.28 (z dnia: 10.07.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  UCHWAŁA NR 204/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Dług publiczny (z dnia: 21.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2015 II kwartał:
 • Pomoc publiczna (z dnia: 24.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Pomoc publiczna - 2015 rok:
 • Dług publiczny (z dnia: 22.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2014 IV kwartał
 • Pomoc publiczna (z dnia: 26.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Pomoc publiczna - 2017 rok:
 • Pomoc publiczna (z dnia: 18.05.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)
 • Pomoc publiczna (z dnia: 14.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł za 2018 rok wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
 • Pomoc publiczna (z dnia: 23.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Pomoc publiczna - 2019 rok:


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 899