RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Dług publiczny (z dnia: 22.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2014 IV kwartał
 • Pomoc publiczna (z dnia: 26.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Pomoc publiczna - 2017 rok:
 • Pomoc publiczna (z dnia: 18.05.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)
 • Pomoc publiczna (z dnia: 14.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł za 2018 rok wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
 • Pomoc publiczna (z dnia: 23.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Pomoc publiczna - 2019 rok:
 • Dług publiczny (z dnia: 07.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2012 II kwartał:
 • Pomoc publiczna (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Pomoc publiczna
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 03.09.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie przetargu
 • Pomoc publiczna (z dnia: 30.05.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Pomoc publiczna - 2016 rok:
 • Obwieszczenia (z dnia: 14.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wrocanka Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Brzezówka
 • Obwieszczenia (z dnia: 13.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego Uchwalą nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011 r.
 • Obwieszczenia (z dnia: 15.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie - \"Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączami do budynków\"
 • Obwieszczenia (z dnia: 21.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec.
 • Obwieszczenia (z dnia: 04.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie działki ewidencyjnej nr 1462 położonej w miejscowości Wrocanka
 • Obwieszczenia (z dnia: 22.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą.
 • Obwieszczenia (z dnia: 13.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie Budowy drogi gminnej publicznej łączącej m. Jedlicze w Gminie Jedlicze i Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z mostem na rzece Jasiołka.
 • Obwieszczenia (z dnia: 10.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowy Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Umieszcz.
 • Obwieszczenia (z dnia: 18.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie: Budowy drogi gminnej publicznej łączącej m. Jedlicze w gminie Jedlicze i m. Brzezówka w gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka.
 • Obwieszczenia (z dnia: 29.05.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
 • Obwieszczenia (z dnia: 08.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Umieszcz.
 • Obwieszczenia (z dnia: 26.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie - "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski"
 • Obwieszczenia (z dnia: 19.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodno prawnego w związku z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie -Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 1+649 - 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez rzekę Jasiołka w miejscowości Dobrucowa".
 • Obwieszczenia (z dnia: 07.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Budowa linii kablowej oświetlenia drogi gminnej nr 595 w obrębie Czeluśnica
 • Obwieszczenia (z dnia: 05.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Anwa Glass
 • Obwieszczenia (z dnia: 05.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rozbudowa drogi powiatowej Nowy Glinik - Glinik Polski


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 05.09.2018
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 65 183