RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Dług publiczny (z dnia: 07.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2012 II kwartał:
 • Pomoc publiczna (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Pomoc publiczna
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 03.09.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie przetargu
 • Pomoc publiczna (z dnia: 30.05.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Pomoc publiczna - 2016 rok:
 • Obwieszczenia (z dnia: 14.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wrocanka Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Brzezówka
 • Obwieszczenia (z dnia: 13.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego Uchwalą nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011 r.
 • Obwieszczenia (z dnia: 15.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie - \"Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączami do budynków\"
 • Obwieszczenia (z dnia: 21.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec.
 • Obwieszczenia (z dnia: 04.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie działki ewidencyjnej nr 1462 położonej w miejscowości Wrocanka
 • Obwieszczenia (z dnia: 22.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą.
 • Obwieszczenia (z dnia: 13.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie Budowy drogi gminnej publicznej łączącej m. Jedlicze w Gminie Jedlicze i Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z mostem na rzece Jasiołka.
 • Obwieszczenia (z dnia: 10.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowy Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Umieszcz.
 • Obwieszczenia (z dnia: 18.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie: Budowy drogi gminnej publicznej łączącej m. Jedlicze w gminie Jedlicze i m. Brzezówka w gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka.
 • Obwieszczenia (z dnia: 29.05.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
 • Obwieszczenia (z dnia: 08.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Umieszcz.
 • Obwieszczenia (z dnia: 26.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie - "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski"
 • Obwieszczenia (z dnia: 19.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodno prawnego w związku z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie -Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 1+649 - 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez rzekę Jasiołka w miejscowości Dobrucowa".
 • Obwieszczenia (z dnia: 07.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Budowa linii kablowej oświetlenia drogi gminnej nr 595 w obrębie Czeluśnica
 • Obwieszczenia (z dnia: 05.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Anwa Glass
 • Obwieszczenia (z dnia: 05.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rozbudowa drogi powiatowej Nowy Glinik - Glinik Polski
 • Obwieszczenia (z dnia: 21.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec
 • Obwieszczenia (z dnia: 06.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przebudowa instalacji technologicznych na Ośrodkach Kopalni Roztoki. Obiekt: Ośrodek Technologiczny Sobniów 17" na działkach nr swid. 231/1, 231/3, 238/1, 239/1, 240/1, 245/1 w obrębie Gliniczek, gmina Tarnowiec. Przebudowa instalacji technologicznych na Ośrodkach Kopalni Roztoki. Obiekt: Ośrodek Technologiczny Roztoki 15 i Roztoki 54
 • Obwieszczenia (z dnia: 26.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Budowie linii kablowej oświetlenia drogowego drogi gminnej nr ewid. 255" przez teren działek nr ewid. 261/1 i 270 w obrębie ewidencyjnym Potakówka, w jednostce ewidencyjnej Tarnowiec.
 • Obwieszczenia (z dnia: 29.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja Starosty Jasielskiego
 • Obwieszczenia (z dnia: 24.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma wiatrowa” w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 24.05.2019
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 879