RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 14.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 22.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 24.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przetargi
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 14.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 16.05.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 13.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 06.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 09.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dzierżawę
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 23.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 16.09.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Obwieszczenia (z dnia: 13.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Przebudowa sieci gazowej Umieszcz II Etap. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o lokalizacji iwestycji celu publicznego na przebudowe instalacji osuszania gazu KRNiGZ Roztoki.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 01.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie: przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, położonej w miejscowości Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 03.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 09.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zawiadomienie o możliwości zaznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 27.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do sprzedaży.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 27.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 04.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Decyzja Starosty Jasielskiego
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 10.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie: sporządzanie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie: sporządzanie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 11.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 23.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 12.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do sprzedania.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 20.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 25.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 13.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 03.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 03.11.2017
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 875