RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 09.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Link
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 14.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  2018 rok:
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 02.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych, będących własnością Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 19.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 26.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowie
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 09.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 07.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 14.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 83/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 11.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 05.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowie
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 06.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 15.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 13.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 26/2019 ws prawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 10.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarzadzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 02.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych, będących własnością Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 29.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 10.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 12.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 04.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie nr 84/2019 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zabudowanych oczyszczalnią ścieków wraz z przepompowniami i siecią kanalizacyjną.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 28.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do zamiany.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 04.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 24.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 30.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 04.12.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 120/2019 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 10.12.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 122/2019 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 10.12.2019
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 874