RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 16.12.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 11.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 15/20120 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 10.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 24.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 10.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie: Ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 31.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 31.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 29.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych, będących własnością Gminy Tarnowiec
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 09.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 50/2020 w sprawie: ustalenia warunków, zasad najmu oraz stawek czynszu za najem lokali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 21.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 53/2020 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 28.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec. Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 12.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 75/2020 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własnością Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 09.07.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnowiec o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 17.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej będących własnością Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 19.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej będących własnością Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 19.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 03.09.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 21.09.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 94/2020 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości radnych będących własnością Gminy Tarnowiec
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 16.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wynikach Przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej w miejscowości Czeluśnica, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Wybory (z dnia: 11.03.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XXV/167/2012 w sprawie: podziału gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Uchwała Nr XXVII/183/2012 w sprawi: podziału Gminy Tarnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 27.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 • Petycje (z dnia: 20.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rozpatrzenie petycji: Uchwała nr XVI/106/2019 w sprawie: rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 • Petycje (z dnia: 29.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Data złożenia petycji: 28.11.2019 r. Podmiot wnoszący petycję: Renata Sutor Przedmiot petycji: zmiana przepisów prawa miejscowego.
 • Petycje (z dnia: 03.12.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Polska Wolna od 5G
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 03.09.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wynikach Przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 03.09.2010
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 873