RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Wybory do Sejmu i Senaty 2011r. (z dnia: 23.08.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wybory do Sejmu i Senaty 2011r. (z dnia: 24.08.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa tytułu
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2011r. (z dnia: 25.08.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 30 sierpnia 2011 roku.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 01.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie uchwał
 • VI kadencja (z dnia: 01.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 30 sierpnia 2011 roku.
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2011r. (z dnia: 02.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o warunkach głosowania
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2011r. (z dnia: 07.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Krośnie
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 07.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprawka
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2011r. (z dnia: 14.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • 2011 (z dnia: 15.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Budowa i przebudowa infrastruktury kolejowej w ramach inwestycji p.n. „Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007-2013”. Etap II, szlak od stacji Jasło do stacji Tarnowiec od km 46.330 do km 53.520 , szlak od stacji Tarnowiec do stacji Jedlicze od km 54.220 do km 60.020, na działkach nr ewid. 1573/21, 1800/2 obręb 9 Górka, nr ewid. 26 obręb 11 Sobniów II na terenie Miasta Jasło, nr ewid. 997/2 obręb Sobniów, nr ewid. 91/1, 91/2 obręb Wolica na terenie Gminy Jasło, nr ewid. 161/3, 168, 201, 410 obręb Brzezówka, nr ewid. 4, 192 obręb Czeluśnica, nr ewid. 309 obręb Dobrucowa, nr ewid. 341 obręb Gliniczek, nr ewid. 139 obręb Tarnowiec na terenie Gminy Tarnowiec, nr ewid. 2013/2 obręb Moderówka na terenie Gminy Jedlicze, nr ewid.47 obręb Jedlicze na terenie Miasta Jedlicze, na terenie kolejowym zamkniętym”.
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2011r. (z dnia: 19.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2011r. (z dnia: 20.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Listy kandydatów
 • 2011 (z dnia: 23.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 27.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesja Rady Gminy - 28 listopada 2011r.
 • 2011 (z dnia: 03.10.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr. 108 Stróże-Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007-2013”
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2011r. (z dnia: 04.10.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 13.10.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie uchwał
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 18.10.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie uchwał
 • VI kadencja (z dnia: 18.10.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XIII/2011 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 28 września 2011 roku.
 • 2011 (z dnia: 18.10.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • 2011 (z dnia: 21.10.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Tarnowiec
 • 2011 (z dnia: 17.11.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie 90/2011
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 24.11.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie projektów
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 28.11.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesja Rady Gminy - 19 grudnia 2011r.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 08.12.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała nr XIV/91/2011 w sprawie: obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 08.12.2011
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 996