RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.06.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Posiedzenie komisji 21 lipca 2011 r.

Posiedzenia komisji

17 czerwca 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 czerwca 2011r. (tj. piątek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tarnowiec za 2010 rok.
 2. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


6 maja 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 maja 2011r. (tj. piątek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał będących tematem obrad najbliższej sesji.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


5 maja 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 maja 2011r (tj. czwartek) o godz. 11:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec.

Tematem posiedzenia będzie analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2010 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wiesław Gaweł


8 kwietnia 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 8 kwietnia 2011r (tj. piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.

Tematem posiedzenia będzie omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ ,,Solidarność'' Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim,
 • odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ ,,Solidarność'' Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011r. Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku,
 • odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ ,,Solidarność'' Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011r. Szkoły Podstawowej w Roztokach,
 • odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ ,,Solidarność'' Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011r. Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego we Wrocance,

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana


22 marca 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 marca 2011r (tj. wtorek) o godz.14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury.

Tematem posiedzenia będzie omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:

 • w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
 • w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sal widowiskowych w budynkach Domów Ludowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie tych sal,
 • w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nie oznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

Przewodniczący Komisji
Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury
Marian Zoła


21 marca 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 marca 2011r (tj. poniedziałek) o godz.14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego.

Tematem posiedzenia będzie omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2014. w sprawie: trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Pętlak


21 luty 2010 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 lutego 2011r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Tarnowiec.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana


20 stycznia 2010 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 stycznia 2011r. (tj. czwartek) o godz. 15:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Tarnowiec.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana


22 grudnia 2010 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 grudnia 2010r. (tj. środa) o godz. 12:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Podział środków na konkursy szkolne planowane do realizacji w roku budżetowym 2011.
 2. Wstępny podział środków finansowych na kluby sportowe.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Pętlak


17 grudnia 2010 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 grudnia 2010 r. tj. piątek o godz. 11:30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury.

Proponowany porządek obrad:

 1. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 2. Zapoznanie się z budżetem gminy Tarnowiec na 2011 rok.

Przewodniczący Komisji
Marian Zoła


 5 listopada 2010 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 listopada 2010r. (tj. piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji,
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana


13 sierpnia 2010r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 sierpnia 2010r. (tj.piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji .
 2. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana


21 lipca 2010r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 lipca 2010r. (tj. środa) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji .
 2. Sprawy różne


Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana


25 czerwca 2010r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2010r. (tj. piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji .
 2. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana


21 czerwca 2010r.


Uprzejmie informuję, że w dniu 21 czerwca 2010r. ( tj. poniedziałek) o godz. 1200 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie wyników sprawdzianu klas VI, przeprowadzonego w szkołach na terenie Gminy Tarnowiec.
 2. Analiza realizacji konkursów i zawodów sportowych organizowanych przez szkoły w I półroczu 2010 roku.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Irena Śmietana


16 kwietnia 2010r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 kwietnia 2010r. (tj. piątek) o godzinie 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

Temat posiedzenia:

 1. Przeanalizowanie kwestii dotyczącej schematów organizacyjnych szkół.
 2. Sprawy różne.

19 kwietnia 2010r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 kwietnia 2010r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2009 rok,
 2. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji.
 3. Sprawy różne

24 marca 2010 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 marca 2010r. (tj. środa) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji (29.03.2010r)
 2. Sprawy różne

9 marca 2010 r.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec informuje, że posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 10 marca 2010 r o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu.


18 lutego 2010 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 lutego 2010r. (tj. czwartek) o godz.14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:
1) Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji (19.02.2010r)
2) Sprawy różne

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz ŚmietanaOpublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 10.06.2011
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 16.02.2010
Dokument oglądany razy: 1 926