RSS
A A A
SmodBIP

Wybory do Sejmu i Senatu 2011r.

 1. Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 3. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 4. Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 5. Zarządzenie Nr 57/2011 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 6. Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie o jej składzie, pełnionych dyżurach i siedzibie.
 7. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  - Załącznik do uchwały
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 30 sierpnia 2011 roku.
 9. Informacja o warunkach głosowania
 10. Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 11. Lista kandydatów do Sejmu z okręgu nr 22.
 12. Lista kandydatów do Senatu z okręgu nr 57.

Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Krośnie

Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Krośnie informuje zainteresowanych wyborców, że informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej sporządzona w alfabecie Braille’a dostępna jest na żądanie po zgłoszeniu zamiaru zapoznania się z informacją ustnie, pisemnie lub faxem na nr 134323671.

Krosno, 13 września 2011
Dyrektor Delegatury
Leszek Bąk


INFORMACJA

Wójt Gminy Tarnowiec informuje, że spis wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Tarnowcu pok. Nr 16, w dniach: od 19 września do 3 października 2011r. w godzinach pracy urzędu:

Poniedziałek - 7:30 - 16:30
Wtorek - 7:30 - 15:15
Środa - 7:30 - 15:15
Czwartek - 7:30 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:15

Spis wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Piotr Sikora
Zastępca Wójta Gminy Tarnowiec.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 04.10.2011
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 18.08.2011
Dokument oglądany razy: 3 702