RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: chwała Nr XV/100/2011 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.

Budżet Gminy Tarnowiec - 2011 rok

  1. Uchwała Nr VI/29/2010/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec.
  2. Uchwała Nr VI/33/2010/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2011-2021.
  3. Uchwała Nr V/34/2011 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
  4. Uchwała Nr VI/82/2011 z dnia 29 marca 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w uchwale Budżetowej na 2011 rok.
  5. Uchwała Nr VI/83/2011 z dnia 29 marca 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
  6. Uchwała Nr V/33/2011 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  7. Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.
  8. Uchwała Nr VI/13/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2012-2020.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 09.12.2011
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 10.01.2011
Dokument oglądany razy: 2 181