RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.08.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie zarządzeń

Zarządzenia Wójta - 2012 rok

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako organu gminy:

 1. Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2012 r.
 2. Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 3. Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 4. Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących zadania pn. "Remont budynków Domów Ludowych w Gliniczku i Umieszczu oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Domu Ludowym w Czeluśnicy".
 5. Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz określenia regulacji pracy tej komisji.
 6. Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i usprawniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2012 r.
 7. Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Tarnowiec - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 07 marca 2012r.
 8. Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 9. Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 10. Zarządzenie Nr 11/2012 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 11. Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2011 rok.
 12. Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz określenia regulaminu pracy komisji.
 13. Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 14. Zarządzenie Nr 15/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec
 15. Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 16. Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 17. Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie: określenia zasad organizacji pracy samorządowych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec w roku szkolnym 2012/2013.
 18. Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 19. Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 20. Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Nowy Glinik.
 21. Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Roztoki.
 22. Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 23. Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim.
 24. Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Umieszczu.
 25. Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnowcu.
 26. Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 27. Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec, położonych w miejscowości Tarnowiec, Wrocanka, Glinik Polski.
 28. Zarządzenie Nr 29/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 29. Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 30. Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 31. Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 32. Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 33. Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.
 34. Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnoweic przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako kierownika urzędu:

 1. Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji.
 2. Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 3. Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Referent ds. inwestycji
 4. Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Referent ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.
 5. Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 03.08.2012
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 13.02.2012
Dokument oglądany razy: 2 129