RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.11.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uchwała Nr VI/81/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok. Uchwała Nr VI/4/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii od projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020.

Budżet Gminy Tarnowiec - 2012 rokOpublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 15.11.2012
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 15.11.2012
Dokument oglądany razy: 938