RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.03.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie nr 12/2013 w sprawie przyznania dotacji na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania u upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2013 roku.

Zarządzenia Wójta - 2013 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Tarnowiec położonej w miejscowości Roztoki, zabudowanej budynkiem byłego "Domu Ludowego w Roztokach".
 2. Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie: zmieniające projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2013 rok
 3. Zarządzenie Nr 3/2013 zmieniające projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 4. Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, położonej w miejscowości Czeluśnica.
 5. Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec w 2013 r.
  - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 Wójta Gminy Tarnowiec
 6. Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec w 2013 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako kierownika urzędu:

 1. Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowcu oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
 2. Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami.
 3. Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowiec.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 20.03.2013
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 31.01.2013
Dokument oglądany razy: 1 363