RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.05.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenia

Zarządzenia Wójta - 2013 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Tarnowiec położonej w miejscowości Roztoki, zabudowanej budynkiem byłego "Domu Ludowego w Roztokach".
 2. Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie: zmieniające projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2013 rok
 3. Zarządzenie Nr 3/2013 zmieniające projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 4. Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, położonej w miejscowości Czeluśnica.
 5. Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec w 2013 r.
  - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 Wójta Gminy Tarnowiec
 6. Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie: zmiany Regulaminu ZFM dla pracowników oświaty.
 7. Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku.
 8. Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie: ogłoszenia wykazu gruntów rolnych przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące własność Gminy Tarnowiec.
 9. Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 10. Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 11. Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie: przyznania dotacji na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2013 roku.
 12. Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec.
 13. Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 14. Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim
 15. Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
 16. Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem - nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 17. Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działki rolnej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 18. Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłowienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 19. Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2013 rok.

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako kierownika urzędu:

 1. Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowcu oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
 2. Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami.
 3. Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowiec.
 4. Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Referent ds. inwestycji.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 21.05.2013
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 31.01.2013
Dokument oglądany razy: 1 611