RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.12.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 10 listopada 2014 r.

Posiedzenia komisji

13 grudnia 2013 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 grudnia 2013r. (tj. piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej,Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 2. Omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


11 grudnia 2013 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 grudnia 2013r. (tj. środa) o godz. 11:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 2. Wypracowanie opinii Komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


10 grudnia 2013 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 grudnia 2013r. (tj. wtorek) o godz. 12:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 2. Wypracowanie opinii Komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


25 kwietnia 2013 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 kwietnia 2013r. (tj. czwartek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał będących tematem obrad najbliższej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


26 listopada 2012 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 października 2012r. (tj. czwartek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał będących tematem obrad najbliższej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


25 października 2012r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 października 2012r. (tj. czwartek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał będących tematem obrad najbliższej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


11 października 2012r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 października 2012r. (tj. czwartek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych `w każdym okręgu wyborczym.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


18 czerwca 2012r

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 czerwca 2012r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji,
 2. Sprawy różne.


Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


23 marca 2012r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 kwietnia 2012r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji,
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


23 marca 2012r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 marca 2012r. (tj. poniedziałek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji,
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


16 stycznia 2012 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 stycznia 2012r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Podział środków finansowych przeznaczonych na międzyszkolne konkursy i zawody sportowe oraz podział dotacji na wspieranie działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Pętlak


16 grudnia 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 grudnia 2011r. (tj. piątek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


24 listopada 2011r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 listopada 2011r. (tj. czwartek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - zmiany budżetu gminy Tarnowiec na 2011 rok,
  - ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
 2. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


26 sierpnia 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 sierpnia 2011r. (tj. piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec.

Tematem posiedzenia będzie omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2011 rok,
 2. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Przewodniczący Komisji
Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury
Marian Zoła


28 lipca 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lipca 2011r. (tj. czwartek) o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. O godz.12:00 zbiórka Komisji w Urzędzie Gminy w Tarnowcu. Otwarcie posiedzenia.
 2. Objazd dróg gminnych i powiatowych celem oceny przebiegu prac remontowych.
 3. Spotkanie z Komisją Rady Powiatu Jasielskiego, której zakresem działania są sprawy infrastruktury.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury
Marian Zoła


21 lipca 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 lipca 2011r. (tj. czwartek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.

Tematem posiedzenia będzie omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


17 czerwca 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 czerwca 2011r. (tj. piątek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tarnowiec za 2010 rok.
 2. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


6 maja 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 maja 2011r. (tj. piątek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał będących tematem obrad najbliższej sesji.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana


5 maja 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 maja 2011r (tj. czwartek) o godz. 11:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec.

Tematem posiedzenia będzie analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2010 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wiesław Gaweł


8 kwietnia 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 8 kwietnia 2011r (tj. piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.

Tematem posiedzenia będzie omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ ,,Solidarność'' Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim,
 • odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ ,,Solidarność'' Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011r. Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku,
 • odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ ,,Solidarność'' Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011r. Szkoły Podstawowej w Roztokach,
 • odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ ,,Solidarność'' Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011r. Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego we Wrocance,

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana


22 marca 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 marca 2011r (tj. wtorek) o godz.14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury.

Tematem posiedzenia będzie omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:

 • w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
 • w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sal widowiskowych w budynkach Domów Ludowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie tych sal,
 • w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nie oznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

Przewodniczący Komisji
Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury
Marian Zoła


21 marca 2011 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 marca 2011r (tj. poniedziałek) o godz.14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego.

Tematem posiedzenia będzie omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2014. w sprawie: trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Pętlak


21 luty 2010 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 lutego 2011r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Tarnowiec.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana


20 stycznia 2010 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 stycznia 2011r. (tj. czwartek) o godz. 15:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Tarnowiec.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana


22 grudnia 2010 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 grudnia 2010r. (tj. środa) o godz. 12:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Podział środków na konkursy szkolne planowane do realizacji w roku budżetowym 2011.
 2. Wstępny podział środków finansowych na kluby sportowe.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Pętlak


17 grudnia 2010 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 grudnia 2010 r. tj. piątek o godz. 11:30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury.

Proponowany porządek obrad:

 1. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 2. Zapoznanie się z budżetem gminy Tarnowiec na 2011 rok.

Przewodniczący Komisji
Marian Zoła


 5 listopada 2010 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 listopada 2010r. (tj. piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji,
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana


13 sierpnia 2010r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 sierpnia 2010r. (tj.piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji .
 2. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana


21 lipca 2010r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 lipca 2010r. (tj. środa) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji .
 2. Sprawy różne


Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana


25 czerwca 2010r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2010r. (tj. piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji .
 2. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana


21 czerwca 2010r.


Uprzejmie informuję, że w dniu 21 czerwca 2010r. ( tj. poniedziałek) o godz. 1200 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie wyników sprawdzianu klas VI, przeprowadzonego w szkołach na terenie Gminy Tarnowiec.
 2. Analiza realizacji konkursów i zawodów sportowych organizowanych przez szkoły w I półroczu 2010 roku.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Irena Śmietana


16 kwietnia 2010r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 kwietnia 2010r. (tj. piątek) o godzinie 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

Temat posiedzenia:

 1. Przeanalizowanie kwestii dotyczącej schematów organizacyjnych szkół.
 2. Sprawy różne.

19 kwietnia 2010r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 kwietnia 2010r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2009 rok,
 2. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji.
 3. Sprawy różne

24 marca 2010 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 marca 2010r. (tj. środa) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji (29.03.2010r)
 2. Sprawy różne

9 marca 2010 r.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec informuje, że posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 10 marca 2010 r o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu.


18 lutego 2010 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 lutego 2010r. (tj. czwartek) o godz.14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:
1) Omówienie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji (19.02.2010r)
2) Sprawy różne

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz ŚmietanaOpublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 05.12.2013
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 16.02.2010
Dokument oglądany razy: 3 094