RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Zarządzenia Wójta - 2014 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 2. Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddanie w najem.
 3. Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 4. Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 5. Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 6. Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 7. Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądkowa i Dobrucowa".
 8. Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 9. Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 10. Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok.
 11. Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na terenie Gminy Tarnowiec.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 28.02.2014
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 08.01.2014
Dokument oglądany razy: 1 017