RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.04.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie

Zarządzenia Wójta - 2014 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 2. Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddanie w najem.
 3. Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 4. Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 5. Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 6. Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 7. Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądkowa i Dobrucowa".
 8. Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 9. Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 10. Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok.
 11. Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
 12. Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na terenie Gminy Tarnowiec.
 13. Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 14. Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 15. Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 16. Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 17. Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie: zmian w planie finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnowiec na rok 2014.
 18. Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 19. Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 20. Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 21. Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 22. Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 23. Zarządzenie Nr 24/2014 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec
 24. Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok.
 25. Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok.
 26. Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 27. Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 28. Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 27/2014 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 31 marca 2014 roku.
 29. Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 30. Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako kierownika urzędu:

 1. Zarządzenie Nr 01/2014 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 14.04.2014
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 08.01.2014
Dokument oglądany razy: 1 373