RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.01.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uchwała Nr 5/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia treści zarządzenia druku obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu zarządzonych na dzień 22 lutego 2015 roku.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 2015

 1. Zarządzenie Nr 205/2014 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu, Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, Rady Gminy Nowy Żmigród.
 2. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie terminu zawiadamiania Komisarza Wyborczego w Krośnie o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 22 lutego 2015 r. oraz o zgłaszaniu do Komisarza Wyborczego w Krośnie kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej.
 3. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWIEC z dnia 09 grudnia 2014 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu zarządzonych na dzień 22 lutego 2015r.
 4. Postanowienie Nr 65/14 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tarnowiec, Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, Rady Gminy Nowy Żmigród zarządzonych na dzień 22 lutego 2015 r.
 5. Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu.
 6. Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu.
 7. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 5 stycznia 2015 roku.
 8. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 14 stycznia 2015 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 9 zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu zarządzonych na dzień 22 lutego 2015 r.
 9. Uchwała Nr 4/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie: przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 22 lutego 2015r.
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 19 stycznia 2015 roku.
 11. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 19 stycznia 2015 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 22 lutego 2015r.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 20.01.2015
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 04.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 058