RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.

Zarządzenia Wójta - 2015 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Zarządzenie Nr 2/2015 zmieniające projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 3. Zarządzenie Nr 3/2015 zmieniające projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 4. Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 5. Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 6. Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.
 7. Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie: Programu Szkolenia Gminy Tarnowiec na lata 2015-2017 oraz Planu szkolenia Obronnego w 2015 r.
 8. Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie: powołania Komisji do likwidacji formularzy dowodowych.
 9. Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.
 10. Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Tarnowiec w 2015 roku.
 11. Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 25.02.2015
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 20.01.2015
Dokument oglądany razy: 2 072