RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2014

Wersja z dnia: 17.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2014 rok.

Wersja z dnia: 18.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: Menu

Wersja z dnia: 21.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr VI/43/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.

Wersja z dnia: 03.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr VI/25/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Wersja z dnia: 13.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr XLI/263/2013 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok. Uchwała Nr XLI/264/2013 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.