RSS
A A A
SmodBIP

Budżet Gminy Tarnowiec - 2012 rok

  1. Zarządzenie Nr 80/2012 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
  2. Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  3. Uchwała Nr VI/81/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.
  4. Uchwała Nr VI/4/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii od projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020.
  5. Uchwała Nr VI/63/2013 z dnia 27 lutego 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania definicji przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w uchwale budżetowej na 2013 rok.
  6. Uchwała Nr VI/64/2013 z dnia 27 lutego 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o Prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.
  7. Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
  8. Uchwała Nr VI/20/2014 z dnia 9 kwietnia 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: sprawozdania rocznego Wójta Gminy Tarnowiec z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
  9. Uchwała XXIX/193/2013 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 23.03.2017
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 15.11.2012
Dokument oglądany razy: 4 108