RSS
A A A
SmodBIP

Budżet Gminy Tarnowiec - 2021 rok

  1. Zarządzenie Nr 104/2020 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2021 rok.
  2. Zarządzenie Nr 105/2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec
  3. Uchwała Nr 6/1/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2021
  4. Uchwała Nr 6/1/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030
  5. Uchwała Nr 6/87/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
  6. Uchwała Nr XXIX/197/2020 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec;
  7. Uchwała Nr XXIX/198/2020 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok
  8. Uchwała Nr 6/7/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
  9. Uchwała Nr 6/6/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w uchwale budżetowej na 2021 rokOpublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 15.01.2021
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 16.11.2020
Dokument oglądany razy: 361